Sekcionálne garážové brány

Sekcionálne garážové brány sú inštalované tesne pod stropom, vďaka čomu zostáva k dispozícií dostatok priestoru pred i za garážou. Ponúkame brány od overených výrobcov vo svete garážových brán - nemecký výrobca Hörmannčeský výrobca Lomax